«Γνώριζε τι κατέχεις
και γνώριζε γιατί το κατέχεις.»

Η Χρηματοοικονομική Διοίκηση παίζει πλέον σημαντικό και καίριο ρόλο για όλες τις εταιρείες ανεξάρτητα από την περίοδο την οποία διανύουμε μακροοικονομικά (ύφεσης ή ανάπτυξης).

Για το λόγο αυτό ο ρόλος του οικονομικού συμβούλου έχει αναβαθμιστεί δραματικά. Ο σύγχρονος οικονομικός διευθυντής αποτελεί πολυεργαλείο για την επιχείρηση και είναι το στέλεχος που μπορεί να αναλάβει τα πιο απαιτητικά project.

Στις περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις η πρόσληψη ενός χρηματοοικονομικού στελέχους ή ακόμα περισσότερο ενός οικονομικού διευθυντή αποτελεί υπέρβαση.

Παρέχουμε την εμπειρία, την γνώση και την αντίληψη των στελεχών μας κάνοντας πλέον προσιτή για την μικρή και μεσαία επιχείρηση την λήψη ποιοτικών υπηρεσιών χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής.
Εξειδικευμένο Reporting

Προϋπολογισμοί και Ταμειακές Ροές

Τραπεζική Διαμεσολάβηση

Προετοιμασία για Funding

Τραπεζική Συμβουλευτική

Προετοιμασία Επιχειρηματικών Σχεδίων

Αναδιάρθρωση Κόκκινων Δανείων

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικών Σχεδίων