15 Απριλίου, 2021
PR teams up with IBEX Group
Athens, April 14th 2021 PR Corporate Accounting announces the official partnership with IBEX Group from Switzerland. Aiming to provide cutting-edge services for individuals and companies PR […]
9 Απριλίου, 2021
Business Investor Angels και Elevate Greece: Η Ελληνική προσέγγιση για τις νεοφυείς επιχειρήσεις.
του Παναγιώτη Ι. Λαζάρου (ACCA/CPA) Managing Director της PR Corporate Accounting Δημοσιεύτηκε σήμερα η Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμό 39937/9-4-2021 με την οποία καθορίζονται ο τρόπος, […]
18 Νοεμβρίου, 2020
Η προστασία της εργασίας στην εποχή της πανδημίας: Μαθήματα απο την Ελληνική Διαχείριση της κρίσης
του Παναγιώτη Ι. Λαζάρου Η κρίση που έχει τροφοδοτήσει η πανδημία του Covid 19 στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας είναι δεδομένη. Όπως δεδομένη είναι και η […]
19 Οκτωβρίου, 2020
Λογιστική πολιτική μισθώσεων με το IFRS16
Από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης ως ένα δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης, την ημερομηνία που […]
19 Οκτωβρίου, 2020
Παράταση στην ημ/νία υποβολής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην ΤτΕ
Η Τράπεζα της Ελλάδος υπενθυμίζει ότι ειδικά για το τρέχον έτος έχει ορίσει την 30η Νοεμβρίου 2020 ως ενιαία καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ετήσιων […]
16 Οκτωβρίου, 2020
Οδηγία (EE) 2020/284, αλλαγές στο Φ.Π.Α. στην Ε.Ε
Η οδηγία (EE) 2020/284 τροποποιεί την οδηγία 2006/112/ΕΚ, με τη θέσπιση ορισμένων απαιτήσεων για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ώστε να τηρούν αρχεία των διασυνοριακών πληρωμών που […]