9 Απριλίου, 2021
Business Investor Angels και Elevate Greece: Η Ελληνική προσέγγιση για τις νεοφυείς επιχειρήσεις.
του Παναγιώτη Ι. Λαζάρου (ACCA/CPA) Managing Director της PR Corporate Accounting Δημοσιεύτηκε σήμερα η Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμό 39937/9-4-2021 με την οποία καθορίζονται ο τρόπος, […]
18 Νοεμβρίου, 2020
Η προστασία της εργασίας στην εποχή της πανδημίας: Μαθήματα απο την Ελληνική Διαχείριση της κρίσης
του Παναγιώτη Ι. Λαζάρου Η κρίση που έχει τροφοδοτήσει η πανδημία του Covid 19 στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας είναι δεδομένη. Όπως δεδομένη είναι και η […]
19 Οκτωβρίου, 2020
Λογιστική πολιτική μισθώσεων με το IFRS16
Από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης ως ένα δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης, την ημερομηνία που […]