«Το Ανθρώπινο Δυναμικό μιας επιχείρησης δεν είναι κάτι αόριστο.
Είναι η δύναμη που κινεί και αναπτύσσει τις επιχειρήσεις μας.»

Το περιβάλλον της εργασίας αλλάζει.

Η εταιρεία μας αντιλαμβανόμενη τον ρόλο που παίζει ο εργαζόμενος για τη σύγχρονη επιχείρηση προσφέρει στοχευμένες και ποιοτικές υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, από την εξεύρεση στελεχών μέχρι την μηνιαία μισθοδοσία και την αξιολόγηση των εργαζομένων.

Υπηρεσίες
Ανθρώπινου Δυναμικού

Μηνιαία Μισθοδοσία

Διαδικασίες Πρόσληψης

Διαδικασίες Αξιολόγησης

Υπηρεσίες Εργατικού Δικαίου

Εξειδίκευση στον κλάδο της Εστίασης και του Τουρισμού

Μισθοδοσία για γηγενείς εργαζομένους αλλοδαπών εταιριών