Λογιστικές και Φορολογικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα Λογιστικών Υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Καλύπτουμε τις ανάγκες σας στηριζόμενοι στις δεξιότητές μας, την εμπειρία μας και τη βαθιά γνώση μας σχετικά με την φορολογική νομοθεσία και τους λογιστικούς κανονισμούς.

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Η Χρηματοοικονομική Διοίκηση παίζει πλέον σημαντικό και καίριο ρόλο για όλες τις εταιρείες ανεξάρτητα από την περίοδο την οποία διανύουμε μακροοικονομικά (ύφεσης ή ανάπτυξης). Για το λόγο αυτό ο ρόλος του οικονομικού συμβούλου έχει αναβαθμιστεί δραματικά.

Ο σύγχρονος οικονομικός διευθυντής αποτελεί πολυεργαλείο για την επιχείρηση και είναι το στέλεχος που μπορεί να αναλάβει τα πιο απαιτητικά project.

Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

Το περιβάλλον της εργασίας αλλάζει. Η εταιρεία μας αντιλαμβανόμενη τον ρόλο που παίζει ο εργαζόμενος για τη σύγχρονη επιχείρηση προσφέρει στοχευμένες και ποιοτικές υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, από την εξεύρεση στελεχών μέχρι την μηνιαία μισθοδοσία και την αξιολόγηση των εργαζομένων.

Υπηρεσίες Εταιρικού Δικαίου

Ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών έχει ως βασικό πυλώνα την νομική τεκμηρίωση των συμβουλών που παρέχουμε.

Οι υπηρεσίες μας αφορούν το σύνολο του εταιρικού δικαίου, καλύπτοντας τόσο τις καθημερινές ανάγκες μιας επιχείρησης αλλά και εξειδικευμένες νομικές διεργασίες εταιρικών μετασχηματισμών και εκπροσώπησης έναντι των φορολογικών αρχών σε περιπτώσεις διαιτησίας.